Omega Mestra

OM20

Xapa d’acer galvanitzat DX51D segons UNE-EN 10142.

– Gruixos disponibles 0.6, 0.7, 0.8, 1.0mm

– Longitud màxima: 6000mm.

* Altres mesures a consultar

Omega

OM30

Xapa d’acer galvanitzat DX51D segons UNE-EN 10142.

– Gruixos disponibles 0.6, 0.7, 0.8, 1.0mm

– Longitud màxima: 6000mm.

* Altres mesures a consultar

Omega

OM40

Xapa d’acer galvanitzat DX51D segons UNE-EN 10142.

– Gruixos disponibles 0.6, 0.7, 0.8, 1.0mm

– Longitud màxima: 6000mm.

* Altres mesures a consultar