Catàleg Remats

Remats

Descripció

Longitud màxima: 6000 mm.

Recomanable de 4 a 5 cops per rematades.

Gruixos: 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 (altres a consultar)

Acabaments personalitzats amb desenvolupament màxim de 1250mm.

1. Rematada Cantonada Exterior

2. Rematada Cantonada Interior

3. Rematada Superior Porta

4. Rematada Lateral Porta

5. Rematada Arrencada Façana

6. Rematada Superior Finestra

7. Rematada Inferior Finestra

8. Rematada Coronació

9. Rematada Carener

10. Rematada Escopidor

11. Rematada Coronació Deck

12. Rematada Canal

13. Rematada Ventilació Estàtica

14. Rematada Perimetral Deck

15. Rematada Canal i Baixant Deck

16. Rematada Impermeabilització Claraboies