Carrer del Mig, 81 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

SAFATA: REF. 80/400


          B400 PER A FAÇANES, COBERTES DECK I ENCOFRAT PERDUT


OPCIONS DE SAFATA:   -GALVANIZAT    -PRELACAT    -PERFORAT EN VALL


SAFATA: REF. 120/305


          B120 PER A FAÇANES, COBERTES DECK I ENCOFRAT PERDUT


OPCIONS DE SAFATA:   -GALVANIZAT    -PRELACAT    -PERFORAT EN VALL


SAFATA: REF. 120/675


          SAFATA B120 PER A FAÇANES, COBERTES DECK I ENCOFRAT PERDUT


OPCIONS DE SAFATA:   -GALVANIZAT    -PRELACAT    -PERFORAT EN VALL