Carrer del Mig, 81 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

PERFIL: REF. MINIONDA 19/76/1064


          P19 D'ACER PER A FAÇANES Y COBERTES


OPCIONS DE PERFIL:   -GALVANITZAT    -PRELACAT    -PERFORAT   


PERFIL: REF. 30/210/1050


          P30 D'ACER PER A FAÇANES, COBERTES DECK Y ENCOFRAT PERDUT


OPCIONS DE PERFIL:   -GALVANITZAT    -PRELACAT    -PERFORAT    -POLICARBONAT (CRISTALL O OPAL)


PERFIL: REF. 35/260/1040


          P35 D'ACER PER A FAÇANES, COBERTES DECK Y ENCOFRAT PERDUT


OPCIONS DE PERFIL:   -GALVANITZAT    -PRELACAT    -PERFORAT    -POLICARBONAT (CRISTALL O OPAL)


PERFIL: REF. 44/245/980


          P44 D'ACER PER A FAÇANES, COBERTES DECK Y ENCOFRAT PERDUT


OPCIONS DE PERFIL:   -GALVANITZAT    -PRELACAT    -PERFORAT   


PERFIL: REF. 45/180/900


          P45 D'ACER PER A FAÇANES, COBERTES DECK Y ENCOFRAT PERDUT


OPCIONS DE PERFIL:   -GALVANITZAT    -PRELACAT    -PERFORAT   


PERFIL: REF. 70/210/840


          P70 D'ACER PER A FAÇANES, COBERTES DECK Y ENCOFRAT PERDUT


OPCIONS DE PERFIL:   -GALVANITZAT    -PRELACAT    -PERFORAT   


PERFIL: REF. 70/210/840LM


          P70LM D'ACER PER A FORJAT COL·LABORANT


OPCIONS DE PERFIL:   -GALVANITZAT    -PRELACAT    -PERFORAT