Carrer del Mig, 81 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

CORRETJA Z- H: Alçada total del perfil de 150 a 275mm
- t: Espessor del perfil de 2 a 3mm
Es poden realitzar 3 tipus de perforats (transversalment -amb totes les repeticions longitudinals que es desitgin)CORRETJA CNotació utilitzada a la taula:
- H: Alçada total del perfil de 150 a 250mm
- t: Espessor del perfil de 2 a 3mm
- G: Posició del centre de gravetat, G, respecte del punt mig de la làmina
- S Posició del centre de reforços tallants, S, respecte del punt mig de la làmina
Es poden realitzar 3 tipus de perforats (transversalment -amb totes las repeticions longitudinals que es desitgin)