Carrer del Mig, 81 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

BOCA DE BAIXANT


          ÚS: Element d'unió entre el canal i el sistema d'evacuació de pluvials de coberta


Disposem de las següents mesures:   -70    -90   -110    -125   -160   -200


JUNTA ESTANCA


          Ús: Tancament estanc de finals de paràmetre.  S'utiliza usualment en coberta, per al tancament de les linies de cumbrera i canal.  Es col·loca directament entre
          la xapa metàl·lica i el canaló o remat de cumbrera, atornillat després d'ambdós peces.